5.11.2003 771/452/03

Tietosuojavaltuutetun saamat kirjeet

Henkilötietojen käsittely internet -verkossa

Tietosuojavaltuutetun saamat kirjeet

Tietosuojavaltuutetun toimistoon saapuneiden tiedusteluiden johdosta Teiltä pyydettiin selvitystä siitä, mihin henkilötietolain säännökseen tai erityislakiin henkilötietojenne käsittely perustuu. Kyseisillä sivuillanne oli valokuvia väärin pysäköidyistä autoista siten, että niiden rekisteritunnukset oli näkyvissä.

Asian ratkaisu

Koska 26.9.2003 toimittamassanne selvityksessä ilmoitatte poistaneenne kyseiset tiedot internet -sivuiltanne, niin asian enempi käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa päättyy tähän.

Kiitän Teitä yhteydenotostanne.

Ylitarkastaja
Lauri Vuorivirta

Dokumentin alaosassa lukee näin. Ilmeisestikään tämän tekstiosuuden ei olisi pitänyt tulla tänne, mutta Wordihan jättää ties kuinka paljon pois pyyhittyä tekstiä tiedostoonsa ja se saattaa tulla näkyviin esimerkiksi Antiwordia käyttäessä. On se Wordin undo-buffer sitten jännä juttu. Näin tietoturvasta huolehditaan siellä missä siitä erityisesti pitäisi huolehtia. Hurraa tietoyhteiskunta! Tämä tekstiosuus on selkeästi ollut menossa jollekin, jonka oman auton kuva tässä galleriassa oli itsetunnolle liikaa :-)

vr ilmoitatteEnsimmäisen tiedustelunne johdosta 4.7.2003 lähetettyyn selvityspyyntöön ei saatu vastausta. Asian tultua myös toiselta taholta vireille, lähetettiin uusi selvityspyyntö 24.9.2003.

Tähän selvityspyyntöön sivustoista vastaava taho antoi selvityksensä ja ilmoitti poistaneensa tiedot ko. sivuilta. Asia on viimeksi tarkistettu 30.10.2003.

Näin ollen asian käsittely on tietosuojavaltuutetun toimistossa päättynyt.


takaisin