To: tietosuoja@om.fi
Subject: selvityspyyntö?

On Fri, Sep 26, 2003 at 08:54:00AM +0300, Tietosuojavaltuutetun toimisto wrote:

Kiitän huomautuksesta, että kyseinen sivusto loukkasi henkilötietolakia. En välttämättä olisi tätä muuten keksinyt, sillä mielestäni rekisterinumero oli varsin löyhästi yhdistettävissä henkilötietoihin. Ymmärrän, että olette eri mieltä ja tehän toki asiantuntijana paremmin tiedätte, enkä siis missään tapauksessa kyseenalaista asiaa ja olen poistanut kuvat.

> Kotisivuillanne olette lähtenyt julkisella paikalla tapahtuvan
> valokuvaamisen laillisuudesta. Tässä olette oikeassa. Teidän mukaanne
> kuvan ottaja saa tehdä kuvilla mitä tahansa.

Mainittakoon, että kuvien ottajia oli noin sata, osa anonyymisti sähköpostissa kuviansa lähettäneitä, joten en edes tiedä ketä he ovat. Tarjosin siis sivualustan kuvien lähettäjille omistamallani palvelimella.

> perusteilla. Tiettävästi Teidän tehtävänänne ei ole valvoa autojen
> pysäköintiä, vaan se on kunnallisen viranomaisen tehtäviin kuuluvaa.

Huomautan, ettei kysymyksessä ollut pysäköinnin valvominen. Merkittävä osa kuvistahan oli sellaisia, joissa ei ollut tapahtunut rikettä, josta määrättäisiin pysäköintivirhemaksu, vaan ainoastaan muuten tyhmästi pysäköityjä piittaamattomia tapauksia.

> Pyydän Teiltä henkilötietolain 39 § 1:momentin nojalla selvitystä siitä,
> mihin perustuu oikeutenne käsitellä henkilötietoja ja ellei sellaista
> löydy, niin lopettamaan lain säännösten vastainen henkilötietojen
> käsittely.

Totean, että kyseinen kuvakokoelma on poistettu 24.9.2003 välittömästi kun toimestanne oli yritetty ottaa yhteyttä. Arvasin, että asiassa on jokin ongelma, ja katsoin parhaaksi sulkea sivut. Koska kuvakokoelma on poistettu, mitään henkilörekisteriä ei siis enää ole, enkä katso olevani enää velvoittettu tekemään kyseistä selvitystä. Korjatkaa, jos olen väärässä.

> Totean, että olette jättänyt vastaamatta 4.7.2003 lähetettyyn
> selvityspyyntöön.

Totean, etten ole koskaan kyseistä selvityspyyntöä saanut. Jos olisin, olisin sulkenut kyseiset sivut jo tuolloin. Sähköpostipalvelimen lokissa näkyy merkintä yrityksestä 4.7.2003 klo 16:21. Viesti on palvelinlokin mukaan palautettu lähettäjälle virheilmoituksen kera.

> Lopuksi totean, että vastaava kirje on Teille lähetetty 24.9.2003.
> Olette sen johdosta lähettänyt sähköpostiviestin ilmoittaen, että ette
> kykene viestiä avaamaan.

Ei aivan näin, vaan osoite, jonne lähetitte postin 24.9. oli sellainen, johon tulevaa postia ei ota vastaan ihminen vaan automaattina toimiva tietokoneohjelma, joka tallensi ainoastaan mahdollisen kuvaliitteen, ja hukkasi kaiken muun mahdollisen sisällön. Tämä oli myös sivuston ohjeistossa mainittu, ettei kyseiseen osoitteeseen kannata laittaa muuta kuin kuvaliitteitä, sillä muu mahdollinen sisältö ei tule perille.

Kyseisen ohjelman lokimerkinnästä kuitenkin näin, että tietosuojavaltuutetun toimistosta oli yritetty lähettää Microsoft Wordilla tuotettu dokumentti. Kyseinen kirje oli hukkautunut, koska sehän ei ollut mainittu kuvaliite. Esitin lähettämässäni postissa ainoastaan toivomuksen, että saisin tuon dokumentin uudelleen ja jos mahdollista, niin jossain muussa muodossa kuin Microsoft Word -dokumenttina, koska en omista kyseisen ohjelman lisenssiä, saati ohjelmaa enkä näin ollen käytä sitä. Sain toki nyt uudelleen lähetetyn dokumentin auki toisella ohjelmalla, vaikkakin se aiheutti hiukan lisävaivaa.

Kaksi kysymystä haluaisin esittää:

1. Saisiko vastaava sivusto olla, jos kuvista olisi rekisterikilvet sutattu? En aio sitä tehdä vaikka saisi, sillä se aiheuttaisi kohtuuttomasti vaivaa saavutettuun viihdearvoonsa nähden. Poistettu sivustohan oli lähes täysin automatisoitu.

2. Rikkooko sivusto osoitteessa http://www.kilvet.com/ samaan tapaan henkilötietolakia, ja jos ei niin miksi? Rekisteriselostetta en sieltäkään löydä.

allekirjoitus
takaisin